กระบี่บรรลุข้อตกลงเบื้องต้นร่วมกันกับ6จังหวัดเพื่อสร้างฐานการผลิตแพะคุณภาพเพื่อการส่งออก


จังหวัดกระบี่บรรลุข้อตกลงเบื้องต้นร่วมกันกับ6จังหวัดเพื่อสร้างฐานการผลิตแพะคุณภาพเพื่อการส่งออก

เมื่อบ่ายวันที่ 10มิถุนายนนี้ที่มหา'ลัยแพะนานาชาติกระบี่ หรือ International Goat Academy Krabi ที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณศรีผ่องฟาร์ม บ้านน้ำจาน อำเภอเมือง กระบี่จังหวัดกระบี่ นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการภาคีเครือข่ายการพัฒนาการผลิตแพะเพื่อการส่งออกโดยมีนายชวน ภูเก้าล้วน นายกสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ ในฐานะประธานเครือข่ายกระบี่เมืองแพะ พร้อมด้วยปศุสัตว์เขต 8 สุราษฎร์ธานี ปศุสัตว์จังหวัดหรือผู้แทนรวมทั้งผู้แทนพรรคก้าวไกลจังหวัดกระบี่และตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง สุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุม เพื่อแสวงหาความร่วมมือขับเคลื่อนการพัฒนาของภาคีเครือข่ายแพะอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายให้มีการส่งออกภายใน2 ปี และจังหวัดภาคีเครือข่าย ต้องจัดทำยุทธศาสตร์ ในการเพิ่มแม่พันธุ์แพะของเกษตรกรที่มีศักยภาพหรือความพร้อมในการลงทุนรายละ 50แม่ หรือแต่ละจังหวัดให้มีผลผลิตแพะสำรอง รวม 2,000 ตัว พร้อมการส่งมอบคู่ค้า


ทั้งนี้ที่ประชุมรับทราบข้อมูลความเป็นไปได้ของด้านการตลาดต่างประเทศว่าทางสถานเอกอัครราชทูตรัฐกาตาร์ ประจำประเทศไทยจะต้องส่งผู้แทนรับมอบอำนาจมาร่วมประชุมที่ จังหวัดกระบี่ เร็วๆนี้อีกครั้งหนึ่ง โดยต้องการแพะเป็น ไม่จำกัดว่าจะเป็นเพศผู้หรือเพศเมียมีขนาดน้ำหนักตัวละ30-35 กิโลกรัม ไม่กำหนดอายุ เดือนละ 10,000-15,000ตัวและการขนส่งจะนำเครื่องบินมารับผลผลิตแพะที่ตกลงรับซื้อที่ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ ส่วนตลาดต่างประเทศรองลงไปคือประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ส่วนนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จะส่งตัวแทนมาร่วมประชุมหารือเรื่องการผลิตแพะกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ในจังหวัดกระบี่เหมือนกัน


นอกจากนี้ที่ประชุมยังมีการนำเสนอแนวความคิด หรือช่องทางและโอกาสด้านการตลาดแพะทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะการสร้างฟาร์มแพะพันธสัญญาหรือ CONTRACT FARMINGที่ผู้ลงทุน อาจจะมีทั้งกลุ่มเกษตรกร นักธุรกิจ ทั้งชาวไทยหรือชาวต่างประเทศ คือเป็นสร้างมาตรฐานการส่งออกให้สอดคล้องด้วยการบริหารจัดการฟาร์มที่มีระบบ การป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม หรือ GFM และมาตรฐานตามระบบจัดการคุณภาพหรือGAP รวมไปถึงการพิจารณาจัดตั้งคอก กลาง ระดับจังหวัดตลอดจนการจัดตั้งตลาดท้องถิ่น ในช่วงปรับตัวก่อนเข้าสู่ระบบการส่งออกเต็มที่โดยการแปรรูปผลิต ภัณฑ์เนื้อแพะเป็นอาหารสำเร็จรูป หรือ SNACKต่างๆเพื่อสนับ สนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พังงาและจังหวัดกระบี่ และให้ศรีผ่องฟาร์มเป็นสำนักงานกลางในการขับเคลื่อนการพัฒนาของภาคีเครือข่าย และเป็นศูนย์กักกันแพะ มาตรฐานฟาร์มเพื่อการส่งออกด้วย โดยมี นักวิชาการจากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตนครศรีธรรม ราชและผู้ทรงคุณวุฒิจัดฝึกอบรมเกษตรกรตามหลักสูตรที่เหมาะสม

พร้อมกันนี้ที่ประชุมเสนอนายชวน ภูเก้าล้วนเป็นประธานคณะกรรมการภาคีเครือข่ายการพัฒนาการผลิตแพะเพื่อการส่งออก ปศุสัตว์เขตและปศุสัตว์ในพื้นที่ 6จังหวัดเป็นกรรมการหรือแต่ละจังหวัดยังสามารถเสนอกลุ่มองค์กรภาคเอกชนหรือสหกรณ์วิสาหกิจผู้เลี้ยงแพะอื่นๆที่เกี่ยว เข้ามาร่วมเป็นกรรมการและปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ เป็นกรรมการและเลขานุการตลอดจนในอนาคต อาจจะพิจารณาเพิ่มจังหวัดระนองและจังหวัดชุมพรเข้ามาในโครงการระยะต่อไป