ศูนย์ประสานงานฯ แจกแพะ Pasteurized บรรจุขวด จากโรงผลิตศรีผ่องฟาร์มบ้านน้ำจาน วันละ 300 ขวด


ที่ศูนย์ประสานงานผู้ประสบภัยจากการระบาดของโควิด19ภาคประชาชนจังหวัดกระบี่มูลนิธิ นายศรีผ่อง-นางกี่ ภูเก้าล้วน เลขที่42 ถนนวัชระ ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่ นายชวน ภูเก้าล้วน ผู้อำนวยการศูนย์ พร้อมด้วยคณะและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันลำเลียง ตู้ทำความเย็นจำนวน 2หลังมาติดตั้งที่หน้าศูนย์ พร้อมกับสนับสนุนนมแพะ Pasteurized บรรจุขวด จากโรงผลิตศรีผ่องฟาร์มบ้านน้ำจาน วันละ 300 ขวด และเปิดโอกาส ให้ประชาชน ทุกเพศทุกวัย รับไป ดื่มกิน คนละ 2 ขวด


ทั้งนี้ เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ และคณะทำงานคลังสมองจังหวัดกระบี่ ได้สนับสนุนส่งเสริมโครงการกระบี่เมืองแพะเพื่อเด็กกระบี่พันธุ์ดี และพิจารณาเห็นว่า ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019นี้ ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย สมควรได้รับ สารอาหารโปรตีน เพิ่มมากขึ้น เพราะในน้ำนมแพะ มีสารอาหารใกล้เคียงกับนมมารดามากที่สุด ในขณะเดียวกันยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนสหกรณ์ผู้เลี้ยงแพะและปศุสัตว์ จังหวัดกระบี่ และเกษตรกร ทั่วไป มีโอกาส จำหน่ายนมแพะ เพื่อนำไป ขยายผลสร้าง ผลิตภัณฑ์นมแพะ ที่มีความหลากหลาย สู่กลุ่มผู้บริโภค ต่อไป


นอกจากนี้ ศูนย์ประสานงานผู้ประสบภัยจากการระบาดของโควิด19ภาคประชาชนจังหวัดกระบี่ มูลนิธิ นายศรีผ่อง-นางกี่ ภูเก้าล้วน ยังนำเสื้อผ้า เด็กและผู้ใหญ่ มือสอง (Second Hand) ที่ผ่านการซักรีด ของแผนกแม่บ้าน โรงแรมกระบี่รีสอร์ท มาเป็นอย่างดี มาแจกจ่าย ให้ประชาชน คนละ 2 ชุด

ในขณะเดียวกันเก็บรวบรวมหนังสือประเภทต่างๆ ทั้งหนังสือวิชาการ แบบเรียน ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา หนังสืออ่านเล่น และนิตยสาร ที่มีผู้มีจิตศรัทธา สนับสนุน บริจาค หรือนำมามอบให้ เป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงเปิดโอกาส ให้ประชาชนชาวจังหวัดกระบี่ และใกล้เคียง มาใช้บริการ อ่าน ในห้องสมุด ที่จัดตั้งขึ้น และที่สำคัญ ยังได้คัดเลือก หนังสือ จำนวนหนึ่ง มอบให้กับประชาชน เด็กและเยาวชน ได้นำกลับไปอ่านที่บ้าน คนละ 2 เล่ม และเมื่อนำมาคืนแล้วยังสามารถ นำมาแลกเปลี่ยนเล่มใหม่ นำไปอ่านได้ อย่างต่อเนื่องด้วย