นายชวน ภูเก้าล้วน มอบเงิน 60,000 บาท สนับสนุนครัวกาชาดอ่าวลึก


นายชวน  ภูเก้าล้วนและคณะตรวจเยี่ยมด่านตรวจกระบี่พร้อมมอบเงิน60000บาทสนับสนุนครัวกาชาดอ่าวลึก

เมื่อเวลาประมาณ 10.30 น.นายชวน ภูเก้าล้วน ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานผู้ประสบภัยจากการระบาดของ COVID-19ภาคประชาชนจังหวัดกระบี่ มูลนิธิ นายศรีผ่อง-นางกี่ภูเก้าล้วนพร้อมด้วยพล.ต.ต.ไพฑูรย์ พัฒนโสภณ รองผู้อำนวยการศูนย์นายสำคัญ เพชรทอง รองประธานสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ คณะทำงานคลังสมองจังหวัดกระบี่ นายชัยวุฒิ พวงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่(สวท.กระบี่) ฝ่ายประชาสัมพันธ์ศูนย์ และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ นำสิ่งของอุปโภค บริโภค น้ำดื่มบรรจุขวด เมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวและปุ๋ยไส้เดือนจำนวน 6ชุดรวมทั้งมอบนมแพะพาสเจอร์ไรซ์ จากศรีผ่องฟาร์ม มอบให้เด็กและเยาวชนที่เดินทาง มาพร้อมกับพ่อแม่ผู้ปกครอง


นอกจากนี้ยังมอบน้ำดื่มบรรจุขวด และอาหารกล่อง สำหรับมื้อกลางวันอาหารปรุงสำเร็จ60กล่อง เพื่อไปมอบให้แก่คณะ ข้าราชการเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม.และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำด่านตรวจบ้านคลองหิน อำเภอเมืองกระบี่ ด่านตรวจอ่าวลึก และด่านตรวจบริเวณสี่แยกนาเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ที่เป็นด่านเชื่อมโยงมาจากอำเภอทับปุด จังหวัดพังงา หรือมีประชาชน ขับขี่ รถยนต์และจักรยานยนต์ ออกมาจากจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่เช้ามืด วันนี้ เวลา 05.00น.และ จะยังคงเดินทางออกมาจนถึงเวลา 20.00น. วันเดียวกันนี้

ทั้งนี้นายพลรัช รองเลื่อน นายอำเภออ่าวลึก พร้อมด้วย ร้อยเอกยศวันต์ รักษ์นวลละออง สัสดีอำเภออ่าวลึก และคณะผู้เกี่ยวข้องร่วมปฏิบัติงาน ประจำด่านตรวจนาเหนือ ที่ถือเป็นจุดตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019หรือ COVID-19 ที่สำคัญ และ ในวันนี้ ได้จัดตั้ง ครัวกาชาด ตาม คำสั่งของ พ.ต.ท. หม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นวันแรก ที่มอบหมายให้ทั้ง8 อำเภอดำเนินการ เพื่อรองรับ สนับสนุน เป็นอาหารกล่อง น้ำดื่ม ในระหว่างการเดินทางของประชาชน ชาวจังหวัดกระบี่ และประชาชน จากต่างจังหวัด ที่ผ่านเข้าสู่ จังหวัดกระบี่ ไป ยังจังหวัดภูมิลำเนา ทั้ง ในภาคใต้ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคตะวันออกบางส่วน


อย่างไรก็ดีจากการสังเกตการณ์ ในวันนี้ ปริมาณประชาชน ที่ขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ พร้อม กับ บุตรหลานและครอบครัวผ่านด่านนาเหนือ มีความหนาแน่นปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบกับวันที่ 1 พฤษภาคมที่ผ่านมา ที่ จังหวัดภูเก็ต อนุญาต ให้ ประชาชน ลงทะเบียน มากถึง 40,000คนเศษ ต้องการเดินทางออกจากพื้นที่ เพื่อกลับภูมิลำเนาและมีประชาชนชุดแรก ประมาณ 5,000คน เดินทางออกจากด่านตรวจภูเก็ต บ้านท่าฉั ตรไชย ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง

สำหรับ ในบ่ายวันเดียวกันนี้ นายชวน ภูเก้าล้วน ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานผู้ประสบภัยจากการระบาดของ COVID-19ภาคประชาชนจังหวัดกระบี่ มูลนิธิ นายศรีผ่อง-นางกี่ภูเก้าล้วนและคณะ ไปตรวจเยี่ยม ครัวกาชาด อำเภออ่าวลึก ที่ใช้ พื้นที่ข้างบ้านนายอำเภอ เป็นสถานที่ประกอบอาหาร โดยมี กรรมการเหล่ากาชาดอำเภอ สมาชิกจิตอาสา 904 อสม.มาร่วมด้วย ในโอกาสเดียวกันนี้ นายชวน ภูเก้าล้วน มอบเงินสด จำนวน 60,000 สนับสนุน โครงการ ครัวกาชาด ในครั้งนี้ เพื่อจัดทำข้าวกล่อง รวม 2,000กล่อง เพื่อแจกจ่าย ให้กับประชาชน และ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร ที่บูรณาการปฏิบัติงาน ในพื้นที่ด่านตรวจทุกแห่ง ตามความเหมาะสม ต่อไป