กลุ่มเพื่อนชาวต่างประเทศ มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด19


กลุ่มเพื่อนชาวต่างประเทศ มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด19 ที่ศูนย์ประสานงานผู้ประสบภัยจากการระบาดของโควิด 19ภาคประชาชน จ.กระบี่ มูลนิธีนายศรีผ่อง นางกี่ ภูเก้าล้วน


นายชวน ภูเก้าล้วน ผอ.ศูนย์ฯ พร้อมด้วยนายชัยเลิศ ภิญโญรัตนโชติ พล.ต.ต.ไพฑูร พัฒนาโสภณ นางประหยัด ศรีบุญชู ได้รับมอบเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด19 และพร้อมทั้งได้รับมอบหน้ากากอนามัยจำนวน 1500 ชุดและเงินจำนวน10,000 บาทจากนายอุทัย ชนะบางแก้ว นายกสมาคมคลองไทยเพื่อการศึกษาและพัฒนา สาขากระบี่ตัวแทนพล.อ.พงษ์เทพ เทศประทีป นายกสมาคมเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไป และนายชวน ภูเก้าล้วน ผอ.ศูนย์ฯภาคประชาชน ได่มอบถุงยังชีพ จำนวน 60 ชุดแก่นายพลรัช รองเลื่อน นายอำเภออ่าวลึกเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนชาวอ.อ่าวลึกและนอกจากนั้นได้ร่วมกับสมาคมเชพจ.กระบี่ได้นำอาหารกล่องจำนวน 300 กล่องแจกแก่ผู้ได้รับผลกระทบด้วย