เครือข่ายภาคีภาคประชาชน กระบี่ร่วมสำรวจและแจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกข์


นายชวน ภูเก้าล้วน ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานผู้ประสบภัยจากการระบาดของ COVID-19ภาคประชาชนจังหวัดกระบี่ มูลนิธิ นายศรีผ่อง-นางกี่ภูเก้าล้วน มอบหมายให้ตัวแทน เครือข่ายพันธมิตร นำสิ่งของอุปโภค บริโภค รวมจำนวน 28ชุดไปมอบให้แก่กลุ่มประชาชน บริเวณบ้านหน้าเขาชิง ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ และพื้นที่ใกล้เคียง ที่ตรวจสอบพบว่า ยังประสบความเดือดร้อนหรือไม่มีหน่วยงานใดเข้าไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์


สำหรับวันเดียวกันนี้ นางสาวพิมพ์รพี พันธุ์วิชาติกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์จังหวัดกระบี่ รับมอบก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้ารวม 600ก้อน จากนายชวน ภูเก้าล้วน และนายชัยเลิศ ภิญโญรัตนโชติ รองผู้อำนวยการศูนย์ และมีเป้าหมาย จะนำไปมอบให้กับกลุ่มประชาชน ในพื้นที่ชุมชนและหมู่บ้านต่างๆทั้ง 8 อำเภอ ที่มีความต้องการ ในการปลูกพืชผักสวนครัว ในพื้นที่ว่างและอนุบาลก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าอีกส่วนหนึ่งด้วย