ศูนย์ประสานงานฯ ภาคประชาชน แจกข้าวกล่องทุกวัน อังคาร และ วันเสาร์


ที่ศูนย์ประสานงานฯ ภาคประชาชน (มูลนิธินายศรีผ่อง - นางกี่ ภูเก้าล้วน) แจกข้าวกล่องทุกวัน อังคาร และ วันเสาร์ วันละ 300 กล่อง เวลา 11.00 น.

วันที่ 21 เมษายน 2563 ที่ศูนย์ประสานงานผู้ประสบภัยจากการระบาดของโควิด 19 ภาคประชาชน มูลนิธินายศรีผ่อง นางกี่ ภูเก้าล้วน โดยนายชวน ภูเก้าล้วน ผอ.ศูนย์ฯ และนายผาส วัลละภา นายกสมาคมเชฟจ.กระบี่ ได้ร่วมจัดทำอาหารกล่อง จำนวน 300 กล่อง เพื่อแจกจ่ายแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด19


นายชวน ภูเก้าล้วน ผอ.ศูนย์ฯ จ.กระบี่ กล่าวว่า กล่าวว่า มีผู้ที่ได้รับผลกระทบจำนวนมากดังนั้นจึงได้ประสานกับสมาคมเชฟ จ.กระบี่ โดยการประสานงานจากนายจตุร สรรทบ นายสุธี ประทุมสุวรรณ ในการการจัดหาอุปกรณ์ในการจัดทำอาหารจากองค์กรต่างๆ ทำอาหารกล่องเพื่อแจกจ่ายแก่ผู้ได้รับผลกระทบ ทุกวัน อังคาร และ วันเสาร์ วันละ 300 กล่อง เวลา 11.00 น.


ขณะที่นายผาด วัลละภา นายกสมาคมเชฟ จ.กระบี่ กล่าวว่า สมาคมตั้งอยู่ที่ร้านกินเก่ง บ้านอ่าวน้ำเมา ต.อ่าวนาง ได้ทำอาหารแจกจ่ายแก่ผู้ได้รับผลประสบในทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 11.00 น.จนกว่าสถานการณ์โควิดจะคลี่คลาย และในวันนี้นางลลิดา พันธุ์วิชาติกุล ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจ.กระบี่ นายสงัด พืชพันธุ์ พัฒนาการจ.กระบี่และคณะได้เดินทางตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานฯ ภาคประชาชน โดยมีนายชวน ภูเก้าล้วน ผอ.ศูนย์และคณะให้การต้อนรับ