รพ.สนามกระบี่ พร้อมให้บริการผู้ป่วย วันที่ 24 เม.ย. 2563 เป็นวันแรก


พันตํารวจโทหม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีสถิติการระบาดของเขื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ มีผู้ติดเชื้อ ผู้มีความเสี่ยงสูง และผู้สัมผัส เป็นจำนวนมาก จังหวัดกระบี่จึงได้เตรียมความพร้อมสำหรับการดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าว โดยเน้นการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่มีความปลอดภัย ด้วยโรงพยาบาลสนามจังหวัดกระบี่ ตึกโกเมน ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ ตึกสามชั้นขนาด 60 ห้อง รับผู้ป่วยได้กว่า 100 คน จัดระบบการติดต่อประสานงานจากโรงพยาบาลที่รักษาผู้ป่วย มาส่งที่โรงพยาบาลสนาม ด้วยรถพยาบาลที่มีการดัดแปลงภายในตัวรถออกเป็น 3 ห้อง คือ ห้องคนขับและพยาบาล ห้องเจ้าหน้าที่พยาบาลที่ดูแลผู้ป่วย และห้องผู้ป่วย ซึ่งทั้ง 3 ห้องเป็นห้องความดันบวกและความดันลบ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว การนำส่งผู้ป่วยตั้งแต่รถนำส่งจนกระทั่งถึงห้องพัก การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการและขั้นตอนต่าง ๆ ซึ่งได้ซ้อมแผนปฏิบัติการไปแล้วเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 และเห็นถึงศักยภาพความพร้อมในกระบวนการและขั้นตอนต่าง ๆ ทำให้มีความมั่นใจในความพร้อมสำหรับการดูแลผู้ป่วยโควิด 19 และได้ส่งมอบให้ สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป


นพ.สมบูรณ์ บุญกิตติชัยพันธ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า จากการวิเคราะห์ผู้ป่วยพบว่า ผู้ป่วยที่เครียดน้อยอาการจะไม่รุนแรง ดังนั้นเพื่อเป็นการทดลองปฏิบัติงานในการดูแลผู้ป่วย เพื่อหาจุดบกพร่องและหากมีจะได้ดำเนินการปรับแก้ให้เรียบร้อยสมบูรณ์ รวมทั้งการประมาณการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง จึงได้นำผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้อยจากเกาะลันตา 2 คน มาพักรักษาตัว ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2563 เป็นต้นไป