ชาวกระบี่ร่วมบริจาคช่วยเหลือผ่านศูนย์ประสานงานผู้ประสบภัยโควิด 19 จำนวนมาก


ธารนำ้ใจชาวกระบี่ร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ยากจนและผู้ยากไร้ผ่านศูนย์ประสานงานผู้ประสบภัยโควิด 19 จำนวนมาก ส่วนเงินสดมียอดมากกว่า 4 แสนบาท

นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เปิดเผยว่า วันนี้ (22 เม.ย.63) ที่ มูลนิธิศรีผ่อง-นางกี่ ภูเก้าล้วน ซึ่งเป็นศูนย์ประสานงานผู้ประสบภัยจากการระบาดของ COVID-19 ภาคประชาชน โดยประธานคณะทำงานคลังสมอง คือ นายชวน ภูเก้าล้วน ประธานคลังสมอง และประธานสภาการศึกษา เป็นแกนนำ ร่วมกับทีมงานคลังสมอง ภาคประชาสังคม ร่วมกันบริหารและการจัดการ มีผู้บริจาคปัจจัยต่างๆ ดังนี้


1. คุณลลิดา พันธ์ุวิชาติกุล ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีกระบี่ และ ดร. พิมพ์รพี พันธุ์วิชาติกุล ส.ส.กระบี่ กลุ่มโรงแรม KRABI MARITIME PARK AND SPA RESORT บริจาดปลาจิ้งจั้ง และอาหารสด จำนวน 400 ชุด /

2. เจ้าอาวาสวัดแก้วโกวราราม บริจาคข้าวสาร 2,000 ก.ก. /

3. เจ้าอาวาสวัดน้ำจาน บริจาค ไข่ไก่ จำนวน 3,000 ฟอง /

4. บริษัทคลองท่อม หมั่นค้า บริจาคมาม่า 400 ชุด /

5. คุณศิริชัย สายบัณฑิตย์ บริษัท EG FRESH FARM บ้านน้ำจาน มอบเมล็ดพันธุ์พืช 1,000 ชุด /

6. ชมรม CHEF กระบี่ ทำอาหารแจก ชาวทับปริก และหนองกก หมู่ 3,4,5 จำนวน 400 ชุด /

7. บริษัทเชือดไก่ ปลายพระยา บริจาค เนื้อไก่สด


สำหรับถุงยังชีพที่มูลนิธิได้รับจาก คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ สมาคม มูลนิธิ อิสลาม ให้แก่อำเภอต่างๆ จำนวน 8 อำเภอๆละ 50 ชุด แล้ว ขณะนี้ มูลนิธิมีถุงยังชีพสำรองอยู่อีก ประมาณ 400 ชุด ไข่ไก่ จำนวน 4000 ฟอง และ น้ำดื่ม ซึ่งกำลังพิจารณามอบแก่ผู้เดือดร้อน ขาดแคลน และเป็นผู้ที่ยังไม่ได้รับมอบจากหน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ต่อไป สำหรับเงินสด จนถึงขณะนี้ จำนวน 37 ราย รวมเงินบริจาค 413,817 บาท