สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่เปิดศูนย์ช่วยเหลือป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19


นายชวน ภูเก้าล้วน เปิดศูนย์ช่วยเหลือป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 เพื่อเป็นศูนย์กลางความช่วยเหลือโรงพยาบาลและจังหวัด โดยส่วนตัวบริจาคเบื้องต้นไปแล้ว 1 ล้านบาท
..
10 เมษายน 2563 เวลา 09.00น พันตำรวจโท หม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่มอบหมายให้ นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี ให้เป็นประธานในการตรวจเยี่ยมศูนย์ช่วยเหลือป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (covid-19) ณ. มูลนิธินายศรีผ่อง - นางกี่ ภูเก้าล้วน โดยนายชวน ภูเก้าล้วน ประธานมูลนิธิและคณะกรรมการ ให้การต้อนรับ โดยศูนย์แห่งนี้เป็นศูนย์ช่วยเหลือระดมภาคประชาสังคมในการมีส่วนร่วมระดมสรรพกำลัง ในการรับบริจาคปัจจัยในการดำรงขีพ เจล หน้ากากอนามัย อุปกรณ์ทางการแพทย์ และศูนย์ , ศูนย์ HOMELESS , ศูนย์พักพิง เพื่อนำไปข่วยเหลือโรงพยาบาล และศูนย์ข่วยเหลือจังหวัด ในช่วง COVID-19 CRISIS


นอกจากนั้น ในส่วนของ นายชวน ภูเก้าล้วน นายกสภาการศึกษา จังหวัดกระบี่และประธานคลังสมองของจังหวัดกระบี่ เป็นผู้ริเริ่มในการบริจาคเงิน จำนวน 1 ล้านบาท ในการจัดทำห้อง NEGATIVE PRESSURE ROOM ให้แก่โรงพยาบาลกระบี่ และยังช่วยเชิญชวนชักนำให้นักธุรกิจกระบี่ ร่วมบริจาคเงินให้แก่โรงพยาบาลเพิ่มขึ้นอีกหลายราย