ประชุมการจัดตั้งบริษัทกระบี่พัฒนาเมือง


วันอังคารที่ 18 มิถุนายน2562 เวลา14.00 น. ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดกระบี่ อาคารเลขที่ 5 (ชั้น 2) สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่จัดประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานจัดตั้งบริษัทกระบี่พัฒนาเมือง พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการจัดตั้งบริษัทกระบี่พัฒนาเมือง โดยมี พันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนเข้าร่วมประชุม