สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่เปิดประชุมคณะกรรมการบริหารสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ครั้งที่5/2562


วันศุกร์ที่ 10 พ.ค. 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมบันไทยสมอ (ชั้น 4) สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ จ.กระบี่ นายชวน ภูเก้าล้วน ประธานสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่มอบหมายให้นายชัยเลิศ ภิญโญรัตนโชติ รองนายกสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 5/2562 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ประธานชมรมกลุ่มผู้เลี้ยงแพะกระบี่ ภาคเอกชนและสื่อมวลชนเข้าร่วม