กระบี่เปิดการอบรมเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์สู่มาตรฐาน


นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ ประธานเปิดการอบรมเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์สู่มาตรฐาน หลักสูตร “การผลิตอาหาร TMR สำหรับแพะ” ภายใต้โครงการแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ของจังหวัดกระบี่ โดยมีเป้าหมายสมาชิก 125 คน ซึ่งมี นายสานิตย์ ศรีเรียง ปศุสัตว์อำเภอเกาะลันตา, นางประหยัด ศรีบุญชู เลขาธิการสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ และทีมคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตทุ่งสง เป็นผู้บรรยาย