สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562


สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 สร้างรอยยิ้มให้เด็กๆ และชวนชาวกระบี่ เห็นความสำคัญของการเลี้ยงแพะและนมแพะ


นายชวน ภูเก้าล้วน นายกสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ สวนสาธารณะธารากระบี่ โดยได้จัดกิจกรรมสันทนาการให้กับเด็กๆ อย่างสนุกสนานเป็นกันเองสร้างความประทับใจให้กับเด็กๆ โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้ มีการแจกนมแพะให้เด็กได้ทดลองรับประทาน มีกิจกรรมระบายสี สุ่มแพะให้เด็กๆ ได้ให้อาหาร และมีขนม ของเล่นแจกเด็กๆ อีกมากมาย