นายกสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี


นายกสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ นายชวน ภูเก้าล้วน ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี โดยมี ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ เป็นประธาน องค์กฐิน ณ วัดมหาธาตุวชิรมงคล อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่.28 ตุลาคม 2561