สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่เปิดประชุมคณะกรรมการบริหารสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ครั้งที่ 10/2561


นายชัยเลิศ ภิญโยรัตนโชติ เป็นประธานแทน นายชวน ภูเก้าล้วน นายกสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 10/2561 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ประธานชมรมกลุ่มผู้เลี้ยงแพะกระบี่ ภาคเอกชนและสื่อมวลชนเข้าร่วม


นายชวน ภูเก้าล้วน ได้มอบหมายให้ นายชัยเลิศ ภิญโญรัตนโชติ ได้มอบพระ 25 พุทธศตวรรษ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเพื่อเป็นสิริมงคล และมีคณะนักศึกษาจาก มทร.ศรีวิชัย มานำเสนองานวิจัย