สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่จัดประชุมคณะทำงานคลังสมองจังหวัดกระบี่วันนี้(วันพฤหัสบดีที่ 6 ก.ย. 2561)เวลาประมาณ 13.00 น. ณ ห้องประชุมสองคาบสมุทร(ชั้น 3) สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ นายชัยเลิศ ภิญโญรัตนโชติ เป็นประธานในที่ประชุมคณะทำงานคลังสมองจังหวัดกระบี่แทน นายชวน ภูเก้าล้วน นายกสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่