สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่จัดฝึกอบรมภาคทฤษฎีการเลี้ยงแพะเบื้องต้น


สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ร่วมกับคลินิกสัตว์เคี้ยวเอื้อง โรงพยาบาลปศุสัตว์นครศรีธรรมราช คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สถาบันพัฒนาเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และศรีผ่องฟาร์มจัดฝึกอบรมภาคทฤษฎีการเลี้ยงแพะเบื้องต้น โครงการธนาคารแพะเพื่อเด็กกระบี่พันธุ์ดีในระหว่างวันที่ 21 - 23 ส.ค. 2561

เกษตรกรทุกวันนี้นิยมเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้าเพราะได้กำไรดี มีทั้งเลี้ยงเพื่อเป็นรายได้หลัก และเลี้ยงเพื่อเป็นรายได้เสริม หลากหลายแบบมากมายเพราะสัตว์เศรษฐกิจในประเทศไทยเราเกิดขึ้นใหม่อย่างมาก


การเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรก็มีหลายแบบ มีทั้งเลี้ยงเพื่อเพาะพันธ์ุขาย หรือเลี้ยงเพื่อขายเนื้อขายลูกพันธ์ุเป็นต้น สัตว์เศรษฐกิจในประเทศไทยก็เกิดขึ้นมากมาย มีทั้งแบบพันธ์ุแท้และมีทั้งแบบนำผสมเทียมเพื่อให้ได้สายพันธ์ุใหม่ที่สามารถเลี้ยงให้เข้ากับสภาพอากาศของประเทศไทยเรา เพราะประเทศไทยเรามีสภาพอากาศที่ร้อนจึงต้องเลี้ยงสัตว์ประเภทที่ทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศบ้านเราได้ไม่งั้นก็จะทำให้ขาดทุนกันน่ะครับ

แพะถือเป็นสัตว์ที่น่าเลี้ยงน่าสนใจน่าศึกษาอีกประเภทหนึ่ง เพราะว่าสามารถเลี้ยงเพื่อขายได้ทั้งเนื้อ,นม,ขนหรือแม้กระทั่งเขา แถมราคายังดีอีกด้วย แพะเป็นสัตว์เลี้ยงที่เชื่องที่สุดในจำนวนสัตว์ชนิดที่ใกล้เคียงกันและตอนนี้ก็เป็นที่นิยมเลี้ยงกันในกลุ่มเกษตรกรในแต่ละพื้นที่ มีทั้งเลี้ยงแบบเป็นรายได้เสริมและเลี้ยงแบบเป็นอาชีพหลักเปิดเป็นฟาร์มเลยก็มี เพราะแพะเป็นสัตว์ประเภทสวยงามด้วยเด็กๆเห็นก็ชอบจึงมักมีการนำเอาไปโชว์ตามงานต่างๆเพื่อให้เด็กๆได้ให้นมแพะกัน